عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
- دیپلم تجربی از دبیرستان مفید تهران (دوره چهار)- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران- ورودی 64
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

متخصص ژنتیک پزشکی
علوم پزشکی تهران
4

- دوره آموزشی تخصصی پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی کشور
- مدیر کل و موسس مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان 1372-1376
- عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشکده باستان شناسی- 1376-1380)
- موسس و رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران 76 الی 80
- فوق لیسانس باستان شناسی دانشگاه UMIST منچستر
- دکتری تخصصی ژنتیک از دانشگاه کمبریج انگلستان
- مدرک تخصصی آموزش عالی از دانشگاه پورتموث (عضو و محقق فرهنگستان آموزش عالی انگلستان)
- فوق تخصص تعیین هویت و بازسازی چهره از دانشگاه داندی اسکاتلند
- دیپلم وب دیزاین (طراحی وب سایت) از Open University لندن

University of Leicester پورتموث- انگلستان