عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
ورودی 73 دکترای داروسازی (PharmD) دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی 91 دکترای تخصصی (PhD) مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران"مدیر برنامه ریزی و توسعه راهبردی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)بیش از 10 سال سابقه کار و سوابق مدیریتی در صنعت داروسازی کشور
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

علوم پزشکی تهران
14

"مدیر برنامه ریزی و توسعه راهبردی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)

- بیش از 10 سال سابقه کار و سوابق مدیریتی در صنعت داروسازی کشور

مدیر برنامه ریزی و توسعه راهبردی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) بلوار آفریقا ناهید غربی پ 81