عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

گوش و حلق و بيني. فلوشيپ بيني،سينوس و قاعده جمجمه
٩١٠٠٩
علوم پزشکی ایران-علوم پزشكي گيلان
14

عمومی فارغ التحصیل 1381 علوم پزشکی ایران
تخصص گوش و حلق و بینی گیلان 1387
فلوشيپ راينولوژي(جراحي بيني، سينوس و قاعده جمجمه) علوم پزشكي ايران

عصر روزهاي زوج

رشت.بیمارستان پارس- گلسار
مطب:رشت. گلسار.خ 89.ساختمان آتیه