انجمن فارغ التحصیلان علوم پزشکی مفید در سال 94 و به همت جمعی از فارغ التحصیلان علوم پزشکی مجموعه مدارس مفید تشکیل گردید. پایه گذاران انجمن این تشکل را با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین فارغ التحصیلان ، ایجاد یک شبکه پزشکی ، شناخت توانایی ها و پتانسیل یکدیگر ، هم افزایی های محدود، مشاوره ها تخصصی ، ارائه خدمات وی آی پی به دیگر فارغ التحصیلان مدارس مفید و معرفی اعضای انجمن به عموم مردم تشکیل شد.
انجمن فارغ التحصیلان علوم پزشکی مفید شبکه ای منسجم و کارآمد از فارغ التحصیلان علوم پزشکی را به وجود آورده است که همراه و حامی یکدیگر برای رشد فردی، حرفه ای و اجتماعی هستند و اکثریت قریب به اتفاق آنها با انجمن و با یکدیگر ارتباط موثر و مستمر دارند.